fbpx
Parama saulės elektrinėms iki 10 kW

Paraiškos APVA paramai saulės elektrinėms įsirengti priimamos du kartus per metus (įprastai - pavasarį ir rudenį), o iki terminų paskelbimo siūlome išsiaiškinti, kokia elektrinė geriausiai atitiks Jūsų poreikius.

parallax background

Mes žinome, kaip pildyti paraiškas paramai,
ateik mes tau padėsime, suteiksime pilną
informaciją ir pagalbą!Gaukite paramos pildymo instrukciją ir nemokamą konsultaciją:


Pasinaudokite mūsų patarimais, sužinokite viską apie galimybes gauti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) inicijuotą paramą įsirengti saulės elektrines arba pasididinti jau turimų elektrinių galią.

Mūsų komanda ne tik suteiks nemokamas konsultacijas, bet ir padės užpildyti paraišką bei įsirengti ilgaamžę ir greitai atsiperkančią elektrinę.

Lietuvos gyventojai gali gauti paramą saulės elektrinių įsigijimui. Paramą inicijuoja APVA (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra), administruojanti Europos Sąjungos fondų (ISPA, Europos regioninės plėtros, Sanglaudos fondų, LIFE+ programos), LAAIF, Klimato kaitos, Atliekų tvarkymo, Aplinkos apsaugos rėmimo programų ir valstybės lėšomis finansuojamus aplinkos sektoriaus projektus.

Artimiausi numatyti kvietimai teikti paraiškas paramai:

Iki 323 EUR/kW parama saulės elektrinėms
Saulės elektrinėms įsirengti arba saulės parkuose įsigyti: nuo rugsėjo 21 d. iki spalio 21 d.


Išsamus video, kaip pildyti paraišką ir apie paramos gavimo sąlygas.

parallax background

Kokią saulės elektrinę
galite įsirengti su APVA parama?


Per kiek laiko galėsiu įsirengti saulės elektrinę?

• Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pradžios;
• Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pradžios.
Kokius duomenis (be asmens rekvizitų) turi pateikti fizinis asmuo registracijos formoje?
• Namo/sodo namo ir žemės sklypo, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės unikalų numerį;
• Ketinamos įsidiegti elektrinės (fotomodulių bendrą galingumą/įrengtąją galią);
• Inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);
• Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).


Kokie įpareigojimai atsiranda gavus finansavimą?

• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
• 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
• sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.

Pagal kokius prioritetinius kriterijus bus vertinami projektai?

1 Pagal elektrinės įrengimo būdą:
1.1. ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas;
1.2. ant žemės – žemesnis balas.
2 Pagal inverterio galią:
2.1. iki 5 kW – aukštesnis balas;
2.2. daugiau kaip 5 kW bet ne daugiau kaip 10 kW – žemesnis balas.

Ką reiktų daryti, norint gauti APVA paramą?

parallax background

Gaukite asmeninį saulės elektrinės pasiūlymą

Primename, kad:

• Paramą gauna kiekvienas, tinkamai užpildęs paraišką.
• Paramos išmokos dydis priklauso nuo elektrinės galios (už kW), o ne nuo įrengimo darbų kainos.
• Tad, pasikonsultevę su mūsų konsultantais, galite pildyti paraišką ir rezervuotis paramą!
Paramos gavėjai

• Fiziniai asmenys, nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;
• Fiziniai asmenys, norintys investuoti į geografiškai nutolusias saulės elektrines.
Pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami).

Paramos suma

Lig šiol skelbtų paramų sumos svyravo nuo 322,91 Eur iki 381 Eur už kiekvieną kW elektrinės galios. Ateities paramos suma gali kisti.

Reikalavimai įrangai:

• Įranga turi būti nauja (nenaudota);
• Saulės moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 m. produkto garantija ir 25 m. 80 proc. efektyvumo garantija.
• Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65);
• įtampos keitiklis (inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 5 m. produkto garantija. Įtampos keitiklis turi turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Paramos dydis:

322,91 Eur – 381 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Parama mažėja, jei name yra registruotas verslo plotas - eliminuojamas verslo plotas iš bendro ploto, proporcingai sumažinant paramą.

Sveiki! Kuo galėtume Jums padėti?